Geologia inżynierska i geotechnika

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w niniejsze dziedzinie oraz odpowiednie uprawnienia wydane przez Ministra Środowiska.

Przykładowe realizacje w trakcie praktyki zawodowej:

 • Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego – na zlecenie KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. [referencje geologia – zobacz]
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla celów dokumentacji projektowej stabilizacji osuwiska w Biesiadkach – na zlecenie Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. (opiniowane przez PIG). [referencje geologia – zobacz]
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla modernizacji pompowni wody w miejscowości Szewce i Zajeziorze – na zlecenie Sweco Hydroprojekt Sp. z o.o. [referencje geologia – zobacz]
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla obiektów Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej – na zlecenie MWM Sp. z o.o. [referencje geologia – zobacz]
 • Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy basenu wód mineralnych przy ulicy Rycerskiej w Rzeszowie – na zlecenie MWM Sp. z o.o. [referencje geologia – zobacz]
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przylasek Rusiecki w Krakowie – na zlecenie „PRO-INSTAL” [referencje geologia – zobacz]
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Dąbrowskiego w Krakowie Podgórzu – na zlecenie Dąbrowskiego Sp. z o.o. [referencje geologia – zobacz]
 • Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy dwóch bloków wielorodzinnych wraz z garażami wraz z dojazdem i zjazdem z drogi publicznej przy ulicy Wybickiego w Krakowie – na zlecenie biura projektów i ekspertyz Archikon.
 • Opnie geotechniczne dla osiedla 14 budynków jednorodzinnych przy ul. Rydza Śmigłego w Krakowie – na zlecenie „Insygnium”
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B2) przy ulicy Bociana w Krakowie – kompleksowa obsługa geotechniczna na zlecenie wykonawcy Aedes S.A.
 • Budowa hali dostaw (IKEA) przy ulicy Conrada 66 w Krakowie – kompleksowa obsługa geotechniczna na zlecenie wykonawcy Rembor Sp. z o.o.
 • Browar Lubicz  budowa kompleksu budynków mieszkalno – biurowo – usługowych w Krakowie – sondowania geotechniczne nośności i zagęszczenia pod płyty fundamentowe wykonywanych budynków na zlecenie Chemkop-Laborgeo
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – KUJAWY – kompleksowa obsługa geotechniczna na zlecenie wykonawcy WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o.

 

KRAKGEOBUD - referencje geologia
KRAKGEOBUD – referencje geologia

Dodaj komentarz