Badania płytą dynamiczną

W naszej ofercie mamy dla Państwa badania zagęszczenia i nośności gruntu przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej. Badanie to umożliwia w prosty i szybki sposób skontrolować podłoże. Wynikiem badania płytą dynamiczną jest dynamiczny moduł odkształcenia gruntu Evd który na podstawie korelacji bezpośrednio przelicza się na wskaźnik zagęszczenia Is i wtórny moduł odkształcenia E2. Badania płytą dynamiczną wykonuje się dla powierzchniowych warstw podłoża do głębokości 0,5 m, badania stopienia i wskaźnika zagęszczenia gruntów w głębszych strefach wykonujemy za pomocą sondowań dynamicznych.

Badania płytą dynamiczną wykonuje się budownictwie drogowym, kolejowym, do oceny jakości robót kanalizacyjnych oraz do kontroli zagęszczenia podłoża pod nawierzchnie brukowe, zasypki fundamentów i wykopów dla budownictwa liniowego.

Największe zalety zastosowania płyty dynamicznej:

  • badanie ciche i szybkie
  • wyniki bezpośrednio po zakończeniu badania
  • brak ciężkiego sprzętu jako przeciw wagi tak jak w przypadku płyty statycznej VSS
  • niewielkie gabaryty dlatego badania można wykonać w ciężko dostępnych miejscach

 

 

badanie płytą dynamiczną kraków

badanie płytą dynamiczną kraków

badania płytą dynamiczną kraków