Geolog Myślenice - Usługi geologiczne Myślenice

Geologia jest nauką zajmującą się budową, historią i procesami przekształcającymi naszą planetę Ziemię. Dotyczy ona głównie skorupy ziemskiej, będącej stosunkowo chłodną i sztywną zewnętrzną warstwą naszej planety. Geologia dzieli się na podstawową i stosowaną. Wyniki badań geologii ogólnej są wykorzystywane w geologii stosowanej, w której skład wchodzą między innymi: geologia inżynierska, hydrogeologia i geotechnika.

Geologię inżynierską charakteryzuje bardziej praktyczne podejście do wykorzystania wiedzy z dziedzin geologii. Jest to dziedzina nauki łącząca ze sobą wiele innych dyscyplin nauk geologicznych, między innymi: inżynieria budowlana, mechanika gruntów, hydrogeologia, gruntoznawstwo, geotechnika, geomorfologia, geofizyka, geochemia. Zajmuje się oceną i badaniem bieżących warunków geologicznych panujących w środowisku, jego przeobrażeniem i zmiennością na potrzeby projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych oraz planowania przestrzennego i regionalnego.

Geotechnika dotyczy badań ośrodka gruntowego po kątem parametrów geotechnicznych potrzebnych do projektowania i wykonawstwa obiektów ziemnych, nadziemnych, podziemnych, fundamentów czy też części infrastruktury takich jak: mosty, drogi, wiadukty, linie energetyczne, tory kolejowe. Tak samo jak geologia inżynierska, jest to nauka interdyscyplinarna, w której skład wchodzą: fundamentowanie, mechanika gruntów, gruntoznawstwo inżynieryjne, mechanika budowli, reologia, fizyka, chemia, geologia, teoria sprężystości i plastyczności, itd.

 
KRAKGEOBUD - usługi geologiczne
KRAKGEOBUD - usługi geologiczne

 

Powyższe dyscypliny są często pomijane, albo traktowane z przymrużeniem oka, co może być przyczyną wielu nieszczęść lub problemów dotyczących wykonania lub istniejących już inwestycji. Przykładami tego mogą być: źle zaprojektowane odwodnienia (bez rzetelnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych) skutkujące zalaniem wykopów fundamentowych, nieodpowiednio dobrane izolacje powodujące zawilgocenie lub zalanie piwnic, osunięcia lub nierównomierne osiadania obiektów powodujące pękania lub przemieszczenia ścian oraz wiele innych.

Hydrogeologia to nauka, która dotyczy wód podziemnych i ich oddziaływaniu z otoczeniem. Własności wody są w znacznym, stopniu zależne od ośrodka skalnego, w którym występują. Wpływa on między innymi na: skład chemiczny wody, jej dynamikę krążenia, rozprzestrzenienie, podatność na zanieczyszczenia. Dlatego też hydrogeologia zajmuje się również skałami. W bardziej praktycznym aspekcie zajmuje się m.in.: problemami związanymi z dopływem wód przy robotach budowlanych czy górniczych, obliczaniem zasobów wód podziemnych, pomiarami zwierciadła wód podziemnych, oceną stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, badaniami próbek wody, budową ujęć wód podziemnych, założeniem i prowadzeniem sieci monitoringowej wód podziemnych, regulacją poziomu wód podziemnych, zagadnieniami dotyczącymi migracji zanieczyszczeń czy zabezpieczaniu zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego.

KRAKGEOBUD Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży od kilku lat i cieszy się świetną opinią wśród swoich klientów. Gwarantujemy profesjonalną oraz kompleksową obsługę geologiczną. Zapewniamy fachowe doradztwo w aspektach dotyczących profilu naszej działalności.

Prowadzimy działalność na terenie całego powiatu myślenickiego tj. na terenie gmin: Dobczycze, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa.